Zaštita podataka korisnika/kupaca

Zaštita podataka korisnika/kupaca

Web Shop Maskote.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Maskote.hr te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop Maskote.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu Maskote.hr. Web Shop Maskote.hr nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, ako navedeni nisu u domeni Web Shopa Maskote.hr. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Web Shop Maskote.hr na e-mail adresu: info@maskote.hr.

Web Shop Maskote.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa Maskote.hr. Web Shop Maskote.hr prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa Maskote.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Web Shop Maskote.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Web Shop Maskote.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web Shopa Maskote.hr od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web Shop Maskote.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Prodavatelj redovito daje Kupcu mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe (slanje newslettera).